REAL-TIME CONTENT

Được thực hiện bởi đội ngũ director với giàu kinh nghiệm và phong phú.
Cung cấp ý tưởng kịch bản, key visual mang đến cái nhìn tổng quát hơn về 1 ý tưởng nghệ thuật.

 • Real-time modeling data

  Thực hiện 3D model với kích thước texture và số lượng polygon cho phù hợp với yêu cầu.
  Có thể đáp ứng nhiều dạng model khác nhau từ modle nhân vật, model bối cảnh đến model vật dụng.
  Có thể đáp ứng luôn cả công việc setup.

 • Real-time animation data

  Thực hiện animation cho phù hợp với setup , rig đã được quy định.
  Đề xuất các kỹ thuật diễn cho phù hợp cho từng nhân vật. Tùy theo trường hợp có thể diễn xuất thủ công hoặc điều chỉnh lại motion capture.