TƯ VẤN, THIẾT KẾ, DIỄN XUẤT

Được thực hiện bởi đội ngũ director với giàu kinh nghiệm và phong phú.
Cung cấp ý tưởng kịch bản, key visual mang đến cái nhìn tổng quát hơn về 1 ý tưởng nghệ thuật.

  • Kịch bản và diễn xuất

    Thực hiện kịch bản.
    Cung cấp kịch bản với bản vẽ phát thảo, kèm lời chú giải và các thông tin giúp hỗ trợ trong việc tính toán về chi phí, timing, camera work…

  • Key visual

    Thực hiện tạo hình ảnh với mức độ hoành tráng nhất.
    Cung cấp các dịch vụ từ key visual hiện thực nhất có được từ việc sử dụng bối cảnh và nhân vật, cho đến tạo key visual cho việc ra tác phẩm.