MOTION CAPTURE

Jet Studio đã đầu tư và sử dụng hệ thống motion capture dạng quang học phục vụ cho việc lấy dự liệu motion capture. Thông qua hệ thống đó, Jet Studio cung cấp workflow trong việc tính toán giả lập (Simulation) cũng như về tốc độ chuyển động trong công việc 3DCG.

 

Hế thống Motion capture (Jet Studio Japan)

Sử dụng hệ thống motion capture dạng quang học, tái hiện các cử động của con người thực trong không gian 3D. Jet Studio cung cấp workflow trong việc tính toán giả lập (Simulation) cũng như về tốc độ chuyển động trong công việc 3DCG.

  • Camera : OptitrackSoftware+MotionBuilder
  • Phạm vi : 4×3.5m
  • 2 actor  : real-time capture