2017.3.1

Sản phẩm 3D đầu tiên của Jet Studio

Vào đầu tháng 03/2017, Jet Studio đã hoàn thành sản phẩm 3D đầu tiên cho chính mình. Tự thực hiện toàn bộ các công đoạn từ việc lên ý tưởng, chọn style nhân vật, nhạc nên cho đến việc hoàn thành sản phẩm.

 

TIN TỨC

Categories

Archives