JET creates the future. Chúng tôi sáng tạo ra những sản phẩm ấn tượng mà có lẻ các bạn chưa từng thấy

WHAT'S NEW

Do nhu cầu mở rộng và phát triển công ty, chúng tôi cần tuyển gấp các vị trí sau:
- 3DCG Designer: 10 người
- Trưởng nhóm 3DCG: 3 người
Hãy click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.
Access

+MAP

Address